LLENGUA

La llengua de ‘Joan I a Marmellar’ és una aproximació al català medieval. Aquest sabem com s’escrivia, però sabem ben poca cosa de com sonava. La seva pronunciació no pot anar més enllà del camp de la hipòtesi. Hi pot haver algunes pistes en la rima de la poesia, però no són suficients per establir un criteri general.

Com que el català de ‘Joan I a Marmellar’ és el que envolta la cort del rei, l’hem fet més culte que col·loquial. D’exemples de català culte de l’època que tractem en tenim en abundància, des de les cartes de la cancelleria reial fins a la literatura de Bernat Metge.

D’exemples de català medieval col·loquial, en canvi, no en tenim tants. El millor exemple, sens dubte, el trobem en el procés judicial de 1410 contra el cavaller Arnau Albertí (ACA, processos en volum, núm 107), procés transcrit magistralment per Jaume Riera i Sans (El Cavaller i l’Alcavota, 1973).

El guió de ‘Joan I a Marmellar’ s’ha escrit, originalment, en un català amb trets medievals, manllevant, moltes vegades, expressions o frases originals de les cartes de Joan I. Posteriorment, Lola Badia n’ha fet la correcció, ampliació i millora.

Pel que fa a la pronunciació, hem optat perquè la majoria de personatges parlin tendint al que, avui, en diem català occidental.

 

LLENGUA

La llengua de ‘Joan I a Marmellar’ és una aproximació al català medieval. Aquest sabem com s’escrivia, però sabem ben poca cosa de com sonava. La seva pronunciació no pot anar més enllà del camp de la hipòtesi. Hi pot haver algunes pistes en la rima de la poesia, però no són suficients per establir un criteri general.

Com que el català de ‘Joan I a Marmellar’ és el que envolta la cort del rei, l’hem fet més culte que col·loquial. D’exemples de català culte de l’època que tractem en tenim en abundància, des de les cartes de la cancelleria reial fins a la literatura de Bernat Metge.

D’exemples de català medieval col·loquial, en canvi, no en tenim tants. El millor exemple, sens dubte, el trobem en el procés judicial de 1410 contra el cavaller Arnau Albertí (ACA, processos en volum, núm 107), procés transcrit magistralment per Jaume Riera i Sans (El Cavaller i l’Alcavota, 1973).

El guió de ‘Joan I a Marmellar’ s’ha escrit, originalment, en un català amb trets medievals, manllevant, moltes vegades, expressions o frases originals de les cartes de Joan I. Posteriorment, Lola Badia n’ha fet la correcció, ampliació i millora.

Pel que fa a la pronunciació, hem optat perquè la majoria de personatges parlin tendint al que, avui, en diem català occidental.