Lo Rey

Content Here

Als

Content Here

feels

Content Here

nostres

Content Here

los

Content Here

batles

Content Here

jurats

Content Here

e

Content Here

prohomens

Content Here

de

Content Here

Castellvix

Content Here

de

Content Here

Torrelles

Content Here

e

Content Here

del

Content Here

Marmellar

Content Here

e

Content Here

de

Content Here

lurs

Content Here

termes

Content Here

Salud

Content Here

e

Content Here

gracia

Content Here

Com

Content Here

nos

Content Here

vullam

Content Here

caçar

Content Here

porch

Content Here

dissapte

Content Here

prop

Content Here

vinent

Content Here

al

Content Here

Marmellar

Content Here

manam

Content Here

vos

Content Here

que

Content Here

tots

Content Here

vosaltres

Content Here

siats

Content Here

al

Content Here

Castell

Content Here

de

Content Here

Marmellar

Content Here

lo

Content Here

dit

Content Here

dissapte

Content Here

per

Content Here

lo

Content Here

mati

Content Here

o

Content Here

lla

Content Here

e

Content Here

en

Content Here

aquella

Content Here

part

Content Here

on

Content Here

vos

Content Here

dira

Content Here

lo

Content Here

feel

Content Here

porter

Content Here

nostre

Content Here

Guillem

Content Here

de

Content Here

la

Content Here

bona

Content Here

portador

Content Here

de

Content Here

la

Content Here

present

Content Here

lo

Content Here

qual

Content Here

vos

Content Here

tremetem

Content Here

per

Content Here

aquesta

Content Here

raho

Content Here

e

Content Here

aço

Content Here

per

Content Here

res

Content Here

no

Content Here

mudets

Content Here

Dada

Content Here

en

Content Here

Vilaffrancha

Content Here

sots

Content Here

nostre

Content Here

segell

Content Here

secret

Content Here

a

Content Here

XXV

Content Here

de

Content Here

ffebrer

Content Here

del

Content Here

any

Content Here

MCCCXCV

Content Here

Rex

Content Here

Johannes

Content Here

Carta del rei Joan I anunciant una cacera al castell de Marmellar (ACA, reg. 1887 fol.77)

Carta del rei Joan I anunciant una cacera al castell de Marmellar (ACA, reg. 1887 fol.77)