Carta del rei Joan I anunciant una cacera al castell de Marmellar (ACA, reg. 1887 fol.77)