Documentació

LA DOCUMENTACIÓ

‘Joan I a Marmellar’ està rigorosament documentat. La base del curtmetratge és totalment històrica. En general, ens hem basat en la documentació escrita de les cartes de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) i en la documentació iconogràfica de l’època. Pel que fa a les cartes, la principal és la de la cacera, però també són importants les cartes anteriors i posteriors a aquesta, perquè ens informen de l’abans i el després del dia de la cacera. Pel que fa a la iconografia, ens hem basat, en general, en els retaules gòtics de la segona meitat del segle XIV i principi del XV.

En primer lloc, resseguint el fil del curtmetratge, hi tenim documentat el secretari del rei d’aquell moment, que era Pere de Benviure, un personatge fosc que va assassinar la seva dona amb total impunitat. Normalment, els secretaris tenien ajudants joves que els escrivien les cartes i les copiaven als fulls del registre. El que ens ha arribat majoritàriament avui són aquests fulls, que es van enquadernar segles més tard en forma de llibre. La majoria de les cartes s’han perdut, perquè només tenien la funció del moment. Iconogràficament, hi tenim documentada la taula de cavallets, el mantell que la cobreix, el tinter i la ploma.

La documentació pas a pas (1)

La documentació pas a pas (2)

 

© 2019 Joan I a Marmellar.