LA DOCUMENTACIÓ PAS A PAS (2)

Més exemples d’iconografia de l’època que ens ha servit per al vestuari.

Lluís Borrassà, Retaule de Sant Jordi i la Mare de Déu (finals del s.XIV).

Pere Serra, Retaule del Sant Esperit de la Seu de Manresa (1393-94).

 

El braser que apareix a Joan I a Marmellar és una còpia feta expressament per al curt d’un braser del segle XIII.

 

Braser del segle XIII procedent de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

 

Còpia feta per Xavier Sendrós.

 

També hi està documentada la manxa per ventar el foc:

Mestre d’Estopanyà, Tríptic de Sant Vicenç (segle XIV).

Documentació iconogràfica per al parament de la taula:

Jaume Ferrer I, Retaule del Sant Sopar (XV).

 

Un exemple de la composició d’un pla a partir d’un model medieval.

 

Pau Vergós i taller, Retaule de Sant Esteve de Granollers (segle XV).

Pel que fa a la cacera, el model de l’home que toca el corn s’ha tret d’un dels dibuixos del Llibre de la Caça de Gastós Febus.

La recreació de la sala del castell de Marmellar s’ha fet a partir de l’estudi de l’arqueologia actual del castell. En el decorat, hem recreat la disposició dels carreus i el tipus d’acabat que encara s’hi visualitza, consistent en fer sortir el morter entre aquests carreus, lliscar-lo i fer-hi una ratlla incisa quan encara és fresc, simulant la juntura entre ells.

 Restes de morter original del mur meridional del castell de Marmellar.

També s’ha recreat la sala del castell a partir dels permòdols que hi ha a la paret actual; sobre aquests permòdols hi aniria un embigat i un terra de fusta semblant al que apareix al nostre curtmetratge. On s’acaba la línia de permòdols, just al costat de la finestra, hi hem posat una cortina separadora dels dos espais. De l’espai del darrere de la cortina, l’arqueologia no ens en diu gran cosa.

La paret interior de l’església s’ha recreat seguint la mateixa tècnica utilitzada a la pared del sala del castell.